Ústav klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci

MIKULOVSKÉ DNY REHABILITACE A LÁZEŇSTVÍ
10. – 11. října 2024
Mikulov, hotel Galant


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozval do malebného městečka Mikulov na konferenci „MIKULOVSKÉ DNY REHABILITACE A LÁZEŇSTVÍ“, kterou pořádá Ústav klinické rehabilitace Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci pod záštitou děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Jiřího Vévody, Ph.D. Akce je pořádána za garance UNIFY ČR.

Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení nejen od předních odborníků z řad rehabilitace, ale i sportovní medicíny, ortopedie, neurologie a lázeňství. Součástí odborného programu bude i sekce věnovaná studentům lékařských a zdravotnických fakult. V rámci odborného programu proběhne i e-posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svojí odborností ke kvalitnímu programu.


Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu klinické rehabilitace
Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci


Hlavní témata

Inovativní rehabilitace - fyzioterapie a ergoterapie
Balneoterapie: od tradiční lázeňské léčby po inovace
Multidisciplinární rehabilitace
Asistenční technologie v medicíně a rehabilitaci
Specifika v rehabilitaci seniorů a dětí
Domácí rehabilitace: Tradiční metody versus digitální podpora
Rehabilitace v myoskeletální medicíně
Sportovní medicína: Překlenutí mezery mezi výkonem a regenerací
Studentská sekce
Varia

Programový výbor

Předseda programového výboru

doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA

Členové programového výboru

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D.
PhDr. Barbora Kolářová, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Kolář, Ph.D., MHA
Renáta Ludínová
Mgr. Anita Můčková, Ph.D.
Ing. Markéta Nosková
Mgr. Alena Svobodová, Ph.D.
Mgr. Marek Tomsa
prim. MUDr. Jaroslav Větvička
Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

 

Časový plán

  10. října 2024

 

  8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.15 hod

Zahájení konference

  9.15 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok II.

  12.30 – 13.30 hod

Oběd

  13.30 – 15.00 hod

Přednáškový blok III.

  15.00 – 15.30 hod

Coffee break

  15.30 – 17.00 hod

Přednáškový blok IV.

  17.00 – 17.10 hod

Závěr prvního dne konference

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  11. října 2024

 

  9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.35 hod

Závěr konference

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, MikulovRegistrační poplatky

 

Aktivní účast
(autor přednášky / posteru)

nehradí registrační poplatek  (pouze oběd a společenský večer v případě zájmu) - aktivní účastí se rozumí první autor přednášky

 

Pasivní účast
(posluchači)


do 29. srpna 2024


od 30. srpna 2024


na místě

Lékaři

Kč 2 950,- / EUR 116,-

Kč 3 250,- / EUR 127,-

Kč 3 550,- / EUR 139,-

NLZP

Kč 2 650,- / EUR 104,-

Kč 2 950,- / EUR 116,-

Kč 3 150,- / EUR 123,-

Člen UNIFY ČR

Kč 2 450,-

Kč 2 750,-

Kč 3 050,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
1 x oběd, konferenční materiály, společenský večer a DPH.

Studenti denního studia nehradí registrační poplatek pouze oběd a společenský večer v případě zájmu.

Storno poplatky

do 12. září 2024 bude vráceno     100 % ze zaplacené zálohy
od 13. září 2024 bude vráceno       50 % ze zaplacené zálohy
od 4. října 2024                             se zaplacená záloha nevrací


Informace pro přednášející

      Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, e-posteru)     31. července 2024
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky, e-posteru obdržíte nejpozději do   15. srpna 2024

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor.

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

  9. října 2024  16.00 – 18.00 hod
10. října 2024    8.00 – 13.00 hod
11. října 2024    8.30 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 10. října 2024 od 11.30 do 13.30 hod v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 10. října 2024 v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Partneři a vystavovatelé


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018