Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
a
Katedra fyzioterapie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

XIII. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ
12. – 13. října 2023
Mikulov, hotel Galant                  


Registrace byla uzavřena!


Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru konference, co nejsrdečněji pozvali do malebného městečka Mikulov na tradiční konferenci „DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ“, která je v pořadí již třináctá.

„Bolestivé stavy hybného aparátu, Nové trendy v lázeňství a varia“ jsou hlavními tématy i letošního ročníku. Odborný program bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. V letošním roce bude dán prostor i studentům lékařských fakult. V  rámci odborného programu proběhne studentská sekce, ve které budou mít studenti prostor k prezentaci své práce. Na závěr konference budou přednášky vyhodnoceny a tři nejlepší práce obdrží věcný dar. Nedílnou součástí odborného programu bude i e-posterová sekce, do které může přispět svojí odborností každý účastník konference.

Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci a především přispěje ke zkvalitnění profesní činnosti.

Věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi

prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
přednosta
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU       

doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
přednosta
Klinika tělovýchovného lékařství
a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně a LF MU


Hlavní témata

Bolestivé stavy hybného aparátu
Nové trendy v lázeňství
Varia / Kazuistiky

-->

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov



Registrační poplatky

 

 

do 31. srpna 2023

od 1. září 2023

na místě

Lékaři

Kč 2 750,-/ EUR 117,-

Kč 2 950,- / EUR 125,-

Kč 3 150,- EUR 134,-

NLZP

Kč 2 450,- / EUR 104,-

Kč 2 650,-/  EUR 113,-

Kč 2 850,- EUR 121,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce,
1 x oběd, konferenční materiály, společenský večer a DPH.

Studenti denního studia

  Registrační poplatek Kč 250,-
 
Oběd Kč 250,- ;  Společenský večer Kč 900,-

Storno poplatky

do 13. září 2023           bude vráceno 100 % ze zaplacené zálohy
od 14. září 2023           bude vráceno   50 % ze zaplacené zálohy
od 4. října 2023            se zaplacená záloha nevrací

Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky) 31. srpna 2023
Vyrozumění o přijetí Vaší přednášky obdržíte nejpozději do 7. září 2023

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů.

NLZP obdrží potvrzení o účasti.


Parkování

Možnost parkování na hotelovém parkovišti.

Registrace účastníků

12. října 2023    8.00 – 13.00 hod
13. října 2023    8.30 – 10.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set a program konference.


Doprovodná výstava firem

Doprovodná výstava firem bude probíhat ve foyer hotelu Galant. Máte-li zájem o zaslání nabídky firemních prezentací a podmínek pro vystavovatele, kontaktujte prosím Aleše Martinka, e-mail: a.martinek@symma.cz, mobil: +420 607 650 654.

Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají dne 12. října 2023 od 11.30 do 13.30 hod v hotelové restauraci ve III. patře hotelového komplexu oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společenský večer

Společenský večer formou rautu se koná dne 12. října 2023 v hotelu Galant.
Cena vstupenky je zahrnuta v registračním poplatku.

Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz



 Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Partneři a vystavovatelé


Partner konference


Vystavovatelé




Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018